2 Takipçi | 11 Takip
Kategorilerim
Diğer İçeriklerim (8)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (2)
27 10 2012

Bürokrasi

Bürokrasi büro işlerinden türetilmiş bir kavramdır. Belirli örgütlerde belli bir hiyerarşik yapı içerisinde işlerin yapıldığı kendi içinde kuralları olan bir sistem olarak tanımlanır. Brokrasi Max Weber tarafından tanımlanmış ve ideal bir sistem olarak düşünülmüştür. Weberyan bürokraside otorite ve kurallar iki önemli unsurdur. İşlerin belirli bir düzen içinde ilerlemesi buna bağlıdır. Brokrasi işlemi Türkiye de pek hoş karşılanmayan bir kavramdır. Bunun nedeni ise Max Weber'e göre işlerin çabuk ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayan bürokrasi Türkiye'de tam tersi bir durum halini almıştır.Türkiye'de bürokrasi oldukça yavaştır. İletişim oldukça zayıf bir durumdadır. Bürokraside katı kurallar hakimdir. Bu durum toplumda olumsuz yönde bir tepkiye sebep olmuştur. İlerleyen teknoloji ve küresel sistem bürokraside de değişime yol açmaya başlamıştır. E- İnternet uygulamaları işlerin daha hızlı yapılmasını sağlamış, bilişim teknolojisi ile bilgiye ulaşım kolaylaşmıştır.   Devamı

12 10 2012

Toplum- İktidar

 Toplum insanların birlikteliğidir. Toplum kendi içinde kurallar barındırır. Bu kuralları yöneten ve toplumu yönlendiren iktidar olmuştur. Tarih boyunca iktidar olan bilgiyi elinde tutmuştur. Eski dönemlerde bilgi Tanrısal idi. İktidar olan ya Tanrı olmuş ya da Tanrı'nın aracısı olmuştur. Eski Yunan Mısır ve Pers Tanrı-Kralları iktidar olmuştur. Orta çağ avrupası Papalığı Tanrıya aracı idi. Bu yüzden Krallıklar Papa ya boyun eğdi. Ancak Papa Tanrının kırbacı Atilla karşısında diz çöktü. Bilgiyi alan Atilla Avrupa da iktidar oldu. Fransız ihtilali toplumlarda değişimi getirmiş idi. Ancak bu yetersiz görülmektedir. Çünkü metafizik dönemi devam etmektedir. Bilgiyi alan iktidar toplumu yönlendirmektedir. Auguste Comte toplumların düzeni  için pozitif bilimi öne sürmüştür. Buna göre teolojik etki son bulacak olgucu bilim öne çıkacaktır. Devamı

02 10 2012

Toplum- Birey

Toplum bireyi oluşturur. Toplum içinde yer alan birey o topluma uymak zorundadır. Uymadığında o toplum içinde çatışmalar yaşanır. Birey gerek kültürel gerek ekonomik anlamda toplumun normlarında yaşamaktadır. Her toplumun kendine özgü bir kültürel yapısı vardır. Toplumun parçası olan birey de bu yapıda doğar, büyür ve yaşamını sürdürür. Her birey yaşadığı toplumda gelenekten etkilenmektedir. Bu o toplumda kendine özgü kuralların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bunun dışında bireyin toplum içinde ki durumu ve vasfıda etkili olur. Devamı