2 Takipçi | 11 Takip
Kategorilerim
Diğer İçeriklerim (8)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (2)
08 11 2012

Cemaat-Cemiyet

Toplumlar tarih boyu belirli bir düzen içerisinde olmuşlardır. Bunun için örgütlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Ferdinand Tönnies bu yapıyı cemaat olarak tanımlar. Cemaatler kendiliğinden ortaya çıkan doğal birlikteliklerdir. Bireysel irade yoktur. Toplumların gelişmesi beraberinde farklı örgütlenmeleride ortaya çıkardı. F. Tönnies'in cemiyet olarak tanımladığı bireysel iradenin olduğu yapay birlikteliklerdir. Cemaat metafizik bir görüştedir. Gelenek ve töre karşı gelinemez iki önemli unsurdur. Buna karşılık cemiyet rasyonel ve modern bir örgütlenmedir. Cemiyet değişime açık bir örgütlenmedir. Toplumda örgütlenmeler beraberinde oligarşik bir yapıyı doğurmuştur. Demokrasi içinde aynı durum devam etmiştir. R. Michels oligarşinin kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir. Çünkü toplum kendi başına bir örgüttür. Örgütün olduğu yerde oligarşi ortaya çıkmaktadır. Michels örgütlü yapıların üstün bir durumda olduklarını belirtmektedir. Bunu örgütlü azınlığın, örgütsüz çoğunluğu etkilemesi ile açıklamıştır. Bu da demokrasi de oligarşik düzeni kaçınılmaz kılmıştır.

0
0
0
Yorum Yaz